Antoni Cebrià COSTA i CUXART

 

València, 26.9.1817 - Barcelona, 16.7.1886
Secció d'Història Natural
Data d'elecció: 6.4.1848
Data d’ingrés: 8.2.1849
Numerari. Medalla 7

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1843). Catedràtic de botànica a la Universitat de Barcelona (1847). Llicenciat en Ciències Naturals (1854). Es jubilà l’any 1868 i el 1869 se li atorgà el títol de doctor en Ciències. Membre de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (1848). Soci corresponent de la Junta del “Museo de Historia Natural” de Madrid (1848). Soci honorari del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (1858). Membre corresponent de la Societat fisiològica d’Anvers (1864). Soci fundador de la Sociedad Española de Historia Natural. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Membre honorari del “Colegio de farmacéuticos” de Madrid. President de l’Institut català de Sant Isidre (1870). President honorari de la Societat botànica de Barcelona (1872). Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (1873). Soci de Mèrit de la societat “La Florestal” (1874). Comissari “regió” d’Agricultura, Industria i Comerç (1876). Membre Bienfacteur de l’Union Valdotaine de Gèneve (1879). Soci fundador de l’Associació general de l’ordre Imperial de Sant Estanislau (1882).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Història Natural (8 novembre 1860, 15 febrer 1871)
- Secretari de la Secció d’Història Natural (16 gener 1866)
- Director de la Secció d’Història Natural (23 octubre 1876)
- Vicepresident (16 octubre 1862, 17 novembre 1866)
- President (18 octubre 1863, 21 novembre 1867)
- Membre de la Comissió d’estil (4 gener 1871)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 57-68

Powered by Joomla! ©