Josep Maria DESPUJOL

 

 

Barcelona, 1804 - ?, 1868
Secció d’Agricultura
Data d'elecció: 9.11.1848
Data d’ingrés: 22.2.1849
Numerari

 

Comte de Fonollar. El 17 de març llegí a l'Acadèmia un treball titulat "La importancia de que nusetros labradores conozcan la influencia de la tierra vegetal en la Agricultura".

 

Càrrecs a la RACAB: Director de la Secció d’Agricultura (6 novembre 1849, 22 novembre 1855)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 68

Powered by Joomla! ©