Guillem J. GUILLÉN i GARCIA

 

 

Barcelona, 8.5.1845 - Barcelona, 20.2.1918
Comissió d’Electrotècnia
Data d'elecció: 30.5.1903
Data d’ingrés: 30.4.1904
Numerari. Medalla 34

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer industrial. Inventà diversos aparells basats en l’electricitat (“Electrofluviógrafo”, “Terrémetro”), un aparell per a transmissions de fotografies i dibuixos per mitja de la telegrafia amb i sense fils. Autor de diversos projectes de ferrocarrils i tramvies. Va introduir diverses màquines agrícoles a Espanya. Acadèmic corresponent de la Real Academia de la Historia de Madrid.

 

Càrrecs a la RACAB: Secretari de la Secció 5a (11 novembre 1905, 26 octubre 1914)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1918-19, p. 73-82

Powered by Joomla! ©