Luis JUSTO VILLANUEVA

 

 

Madrid, 9.6.1834 - Madrid, 31.1.1880
Secció d’Història Natural
Data d'elecció: 28.1.1869
Data d’ingrés: 30.1.1870
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències i Catedràtic de l’Escola Industrial. En 1860 fou nomenat professor de Química de l’Escola Industrial de Barcelona, fins l’any 1875. En 1863 fundà la primera fàbrica a Espanya d’adobs complets per a terres, a l’Hospitalet de Llobregat, amb el nom de La Agricultora Catalana. En 1867 fundà el Laboratori químic agrícola de l’Institut de San Isidre. Col·laborador de la Revista del Instituto Agrícola i del Calendari del Pagés.El 17.10.1878 es trasllada a Madrid.

 

Càrrecs a la RACAB: Secretari de la Secció d’Història Natural (15 febrer 1871)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1913-14, p. 128-135.

Powered by Joomla! ©