Jaume LLANSÓ

 

 

La Vajol, Girona, 1806 - ?, 1862
Secció d’Agricultura
Data d'elecció: 9.12.1847
Data d’ingrés: 13.1.1848
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Agrònom. Estudià medicina i cirurgia a Barcelona exercint de metge militar en la Primera Guerra Carlina. El 1839 s’establí a Figueres, aprovant l’any 1846 les oposicions per a dirigir la càtedra d’Agricultura i Botànica de la Junta de Comerç per substituir Miguel Colmeiro. El 1849 participà en les Juntes d’Agricultura celebrades a Madrid, que estan considerades com el primer congrés de caràcter científic celebrat a l’Estat, i dirigí la revista El Cultivador, publicada a Barcelona entre 1848 i 1851. Director de la Granja Experimental de Barcelona. Va estar plenament compromès amb els ambients agronòmics de la capital, participant en la creació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, formant part de la seva primera comissió científica i col·laborant intensament en els primers números de la Revista d’Agricultura Pràctica, òrgan d’aquesta entitat. Publicà un parell de manuals de botànica i agricultura adreçats a les escoles de primària.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció d’Agricultura (25 novembre 1852, 7 desembre 1854 i 27 novembre 1856)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Agricultura (5 desembre 1850, 10 desembre 1857)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 133-138

Powered by Joomla! ©