Miguel MAISTERRA PRIETO

 

 

Santiago de Compostel·la, 1825? - Madrid, 29.1.1897
Secció d’Història Natural
Data d'elecció: 28.1.1869
Data d’ingrés: 18.3.1875
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Obtingué el títol d’Enginyers al Real Instituto de Madrid en 1864. Ocupà la càtedra de física industrial en l'Escuela Industrial de Vergara (1853-1854). Al 1854 va retornar a Madrid, ocupant inicialment la càtedra de química industrial en el Real Instituto per a explicar posteriorment mineralogía i geología i, més tard, química orgànica. Al tancar-se el Real Instituto ocupà la càtedra de Química a la Universitat de Barcelona (1867-1876), per tornar a Madrid com a Catedràtic de mineralogía de la Facultat de Ciències de la Universitat Central.El títol del seu discurs d’ingrés fou “Apuntes acerca del yacimiento de los minerales del género sosa, y especialmente de los que se encuentran en la Península Ibérica”

Per motiu del seu trasllat a Madrid va passar a acadèmic excedent (1876)


Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1914-15, p. 119.

Powered by Joomla! ©