Pere MARCER i OLIVER

 

 

San Pere de Ribes, 1840 - Barcelona, 20.12.1925
Secció de Física. Comissió de Mineralogia.
Data d'elecció: 26.5.1899
Data d’ingrés: 11.3.1900
Numerari. Medalla 2

 

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic del Seminari Conciliar (1868) i inventor de d’alguns aparells molt enginyosos per a l’ensenyament de la Física. Estudiós dels minerals i roques, sent l’únic investigador dedicat a la microlitogía a la Barcelona de l’època. Graduat en Ciències a la Universitat de Barcelona.Discurs d’ingrés: “Ley común que preside á la conservación de la energía en los fenómenos eléctricos y mecánicos” (1900).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 3a (27 desembre 1905)
- Director de la Secció 3a (30 novembre 1906)
- Bibliotecari (5 octubre 1903)
- Comptador (22 octubre 1916, 7 octubre 1918, 9 octubre 1920, 12 octubre 1922)
- Vicepresident (22 novembre 1912, 17 octubre 1913)
- President (30 novembre 1914)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1926-27, p. 69-74.

Powered by Joomla! ©