Jaume MARCET i RIBA

 

 

Barcelona, 27.1.1894 - Barcelona, 25.11.1963
Comissió de Geologia i Paleontologia
Data d'elecció: 25.2.1928
Data d’ingrés: 28.5.1930
Numerari. Medalla 47

 

 

Breu nota biogràfica: Cursà la llicenciatura en Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari (1916), a Madrid obtingué el títol de llicenciat (1917) . Doctorat en Ciències Naturals a la Universitat de Madrid (1925).Catedràtic de Ciències Naturals a l’Institut Maragall (1932). Mineralogista a la Secció de Petrografia del CSIC (1940). Portà a terme la publicació de 5 volums de l’obra “La Géologie de la Méditerranée occidentale”, inciada a arrel del XIV Congrés Geologic Internacional celebrat a Espanya. Fou membre de nombroses institucions i societats cientifiques, i va rebre diverses distincions: Officier de l’Acadèmie de France, diploma del Ministeri d’Educació Nacional de França, premi Agell (RACAB), Concurs Patxot, etc. La seva llista de publicacions comprenen uns 200 títols.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1964-65, p. 93-95.

Powered by Joomla! ©