Tomàs NOVELLAS i VIDAL

 

 

?, 1828 - Barcelona, 18.12.1850
Secció de Ciències físico-matemàtiques
Data d'elecció: 24.1.1850
Data d’ingrés: 11.4.1850
Numerari.

 

 

Breu nota biogràfica: Professor de Ciències mèdiques i de la Junta de Comerç. Llicenciat en medicina i cirurgia (1848), posteriorment va obtenir el grau de Doctor a la Universitat de Madrid. Fill d’Onofre Jaume Novellas i Alavau.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 83

Powered by Joomla! ©