Ramon de SABATER

 

 

? - ?
Secció d’Agricultura
Data d'elecció: 21.5.1839
Data d’ingrés: 4.12.1839
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Discurs d’ingrés: “Memoria sobre los perjucios que causa a la Agricultura el topo-grillo, y los medios hasta entonces empleados para exterminarlo” (1839). Membre de la Societat Econòmica d’Amics del País de Lleida.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Comptador (29 de juliol de 1841)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1910-11, p. 125.

Torres i Amat, Fèlix. Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, p. 569.

Powered by Joomla! ©