Josep SALVADOR i SOLER

 

 

Barcelona, 14.3.1804 - Tonneins, França, 1.3.1855
Secció d'Agricultura
Data d'elecció: 6.6.1838
Data d’ingrés: 4.7.1838
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Advocat i botànic. Es formà en Ciències naturals sota la direcció de Vieta, Yañez, Bahí i Colmeiro. S’encarregà del Museu Salvador, llegat per la seva família. Part de la col·lecció botànica d’aquest Museu es troba actualment a l’ Institut Botànic de Barcelona. Vocal de la Junta de Comerç (1842-44). Fou membre de la Societat Econòmica d’Amics del País, conseller de l’Associació de propietaris territorials, soci de la Diputació arqueològica i numismàtica de la província de Sevilla, etc. Presentà a l’Acadèmia el següent treballs: “Memoria sobre el cultivo de la comarca del Llobregat, regada por el canal de la Infanta Dª. María Luisa Carlota” (14 de febrer de 1839); “Memoria sobre el cultivo del Arroz de secano” (16 de març de 1842); “Memoria relativa á la necesidad de que se multipliquen las plantacions de árboles, tanto de cosntrucciones y combustibles, como frutales” (19 de desembre de 1850); “La reproducción y multiplicación de la plantes por división” (27 d’abril de 1854).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció d’Agricultura (10 de novembre de 1841)
- Secretari de la Secció d’Agricultura (6 de novembre de 1839, 16 de gener de 1845, 5 de desembre de 1850 i 15 de desembre de 1853)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Agricultura (7 de desembre de 1854)
- Tresorer (17 d’octubre de 1844)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-104, p. 135-143.

Powered by Joomla! ©