Lluís SANTOMÀ i CASAMOR

 

 

Barcelona, 15.9.1904 - Barcelona, 17.2.1984
Secció 5a. Comissió de construcció
Data d'elecció: 23.4.1943
Data d’ingrés: 27.2.1945
Numerari. Medalla 17

 

 

Breu nota biogràfica: Inicià la carrera universitària a l’Escola naval de l’Armada. Va sortir de l’Escola com a enginyer i amb el grau de Tinent (1925). Només acabada la carrera, fou destinat com a Director de la Base de manteniment de submarins de Cartagena. Als 25 anys se li encomanà la construcció de la base aero-naval de San Javier a Cartagena. Durant més de dos anys cursà estudis de perfeccionament a Anglaterra i Alemanya (Politècnica de Charlottenburg), l’any 1929. L’any 1927 passà a la base naval de Cadis i el 1932 ascendí a Tinent Coronel i es destinat a la Inspecció de Llevant. L’any 1936 és encarregat de la inspecció de les obres de la base aero-naval de Barcelona. L’any 1937 és nomenat sub-director, posteriorment director, de la “Comisión de la Armada para salvamento de Buques”. Als 33 anys fou nomenat Tinent Coronel d’Enginyers navals. Impulsor de dues societats : el “Comisario Español Marítimo” (1932) i “Sayremar” (1960). L’any 1943 passà a ocupar la inspecció de vaixells de la Comandància de Marina de Barcelona, càrrec que va tenir fins a la seva jubilació l’any 1974. Cap de la Delegació Espanyola de la IMCO (Intergovernamental Maritime Consultative Organization). Fou President del Consell Superior d’Enginyers Navals i Vice-president del Consell Superior del Ministeri d’Indústria. També cal esmentar la seva activitat a la construcció.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció 5a.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1984-1985, p. 111-118.

Powered by Joomla! ©