Excm. Sr. Joan ALBAIGÉS i RIERA

Tarragona, 1942
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Geoquímica orgànica
Data d'ingrés: 14.12.2000
Medalla de número: 40

Nota biogràfica: Doctor en Ciències Químiques i Professor d'Investigació del CSIC. El 1979 fundà el Departament de Química Ambiental del CSIC, on s’iniciaren recerques capdavanteres en química orgànica ambiental actualment ben reconegudes internacionalment. Director del Centre d'Investigació i Desenvolupament (1985-1991), delegat del CSIC a Catalunya (1992-1993), director general de Recerca (1993-1994), Comissionat per a Universitats i Recerca, i president de la CIRIT (fins al 1999). Ha dut a terme una extensa activitat internacional com a assessor del PNUMA per a l'establiment de programes de vigilància ambiental en països en vies de desenvolupament, particularment a Amèrica Llatina i a la conca Mediterrània. Ha dirigit 20 Tesis Doctorals i publicat més de 200 treballs en revistes internacionals. President del Centre UNESCO de Catalunya (1987-1996). És membre numerari de l'Acadèmia Europea i de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

Powered by Joomla! ©