Excm. Sr. Jaume CASABÓ i GISPERT

Girona, 1941
Secció de Química (3a)
Especialitat: Química inorgànica
Data d’ingrés: 29.04.2004
Medalla de número: 66


Nota biogràfica: Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Professor de Química Inorgànica a les universitats de la Laguna (Tenerife), Múrcia i Autònoma de Barcelona i, actualment, catedràtic emèrit a la mateixa universitat. Exvicedirector de l’Institut de Ciències de Materials de Barcelona (CSIC) i de MATGAS, una associació d’interès econòmic: UAB-CSIC-Carburos Metálicos. Membre del Comitè del Programa Movilizador de Ciencia de Materiales del CSIC (1985). Assessor personal del president del CSIC (1988) i assessor del secretari d’Estat d’Universitats i Investigació (1991). Autor de més de dos-cents treballs d’investigació publicats en revistes especialitzades en l’àmbit de la química de coordinació i química supramolecular. Editor d’Anales de Química International Edition de la Real Sociedad Española de Química. Medalla de Investigación de la Real Sociedad Española de Química i Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1997).

Powered by Joomla! ©