Excm. Sr. Josep FONT i CIERCO

Barcelona, 1938
Secció de Química (3a)
Especialitat: Química orgànica
Data d’ingrés: 7.05.1998
Medalla de número: 50


Nota biogràfica: Doctor en Ciències per la Universitat de Barcelona. Becari de la Fundació Juan March. Premis: extraordinaris de llicenciatura i doctorat, Ciutat de Barcelona de tesi doctoral. Estudis postdoctorals a la Universitat d’Alberta, Edmonton (Canadà). Investigador del CSIC (1969-1974). Catedràtic de Química Orgànica de la UAB (1974-). President del Grupo de Química Orgànica de la RSEQ (1993-97) i vicepresident d’aquesta societat (1998-2005). Càrrecs a la UAB: vicerector de Recerca i d’afers acadèmics (1978-1982 i 1990-1994), degà de la Facultat de Ciències (1983-87). Director general d’Universitats (1995-1997). Ha publicat 220 articles i dirigit més de trenta tesis doctorals. Àmbit de recerca: síntesi estereoselectiva i fotoquímica sintètica, síntesi en fase sòlida; estudi exhaustiu de la química de les [alfa], [beta]-butenolides; feromones, alcaloides, ciclohexans polifuncionalitzats; carbohidrats i molècules amb simetria C2. Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, i Medalla del Instituto de Bio-orgánica Antonio González (Cabildo Insular de Canarias).

Powered by Joomla! ©