Excm. Sr. Ramon Maria MASALLES i SAUMELL

Blancafort (Conca de Barberà), 1948
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Geobotànica
Data d’ingrés: 6.11.2008
Medalla de número: 4

Nota biogràfica: Llicenciat i doctor en Ciències Biològiques, és catedràtic de Botànica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, de la qual és actualment professor emèrit. Imparteix, també, docència al màster de Paisatgisme de la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup Consolidat de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (2001-2008). Ha rebut el Premi Pius Font i Quer de l’Institut d’Estudis Catalans (1980). Ha treballat en diverses branques de la geobotànica: estudis de flora i vegetació, amb una atenció especial a les plantes introduïdes i a les dels cultius; cartografia de la vegetació; gestió del patrimoni natural, entre d’altres. Va coordinar el volum 6, «Plantes superiors», de la Història Natural dels Països Catalans (1988), i és coautor de la Flora Manual dels Països Catalans (3a edició, 2005), de diversos fulls del Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 i d’alguns volums del Manual dels hàbitats de Catalunya (2005-2008).

Powered by Joomla! ©