Excm. Sr. Carles MIRAVITLLES i TORRAS

Barcelona, 1942
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Mineralogia i Cristal·lografia
Data d’ingrés: 25.04.1993
Medalla de número: 2


Nota biogràfica: És professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Director i fundador de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB del CSIC) des del 1986 fins al 2008, i director de l’Instituto Eduardo Torroja del Cemento y la Construcción de Madrid (IETCC del CSIC) del 2008 al 2009. El seu interès científic se centra en la cristal·lografia estructural i la difracció per raigs X, principalment en mètodes directes per a resoldre estructures cristal·lines. És el president del Comitè Espanyol de Cristal·lografia, i membre i exvicesecretari de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona. És també membre de la Secció de Química de l’Acadèmia Europea. Ha publicat més de tres-cents articles científics en revistes internacionals.

Powered by Joomla! ©