Excm. Sr. Santiago OLIVELLA i NEL·LO

Barcelona, 1944
Secció de Química (3a)
Especialitat: Teoria de les reaccions químiques
Data d’ingrés: 4.02.2010
Medalla de número: 55

Nota biogràfica: Doctor en Química. Professor d’Investigació del CSIC. S’inicià en la recerca sota el mestratge de Manuel Ballester. Després d’una estada en el grup de recerca teòrica de Michael Dewar a la Universitat de Texas (1974-1976), centrà la seva recerca en l’aplicació de la química quàntica a l’estudi de l’estructura i la reactivitat de les molècules. Inicià el seu grup de recerca al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona (1981). Fundà i dirigí el Centre de Càlcul de la Facultat de Química (1984-1993). Organitzà la creació del Centre Especial de Recerca en Química Teòrica de la UB i en fou el primer director (1999-2001). Cofundà el Grup de Química Quàntica de l’Institut d’Estudis Catalans (1985) i impulsà la seva transformació en la Xarxa de Química Teòrica i Computacional de la Generalitat de Catalunya (1994). Fou secretari de la Societat Catalana de Química (1999-2001). Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1999) i Premio Solvay de la Fundación CEOE (2003).

Powered by Joomla! ©