Excm. Sr. Josep Anton PLANELL i ESTANY

Lloc, Any
Secció de Tecnologia (6a)
Especialitat: Eng. de biomaterials
Data d’ingrés: 16.12.2010
Medalla de número: 20


Discurs d'entrada: "Una estratègia en medicina regenerativa de l’os: el desenvolupament de bastides bioegradables per a la regeneració òssia: memòria llegida per l'acadèmic electe Josep Anton Planell i Estany en l'acte de la seva recepció el dia 16 de desembre de 2010 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Xavier Obradors i Berenguer

Powered by Joomla! ©