Excm. Sr. Pere PUIGDOMÈNECH i ROSELL

Barcelona, 1948
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Biologia molecular
Data d’ingrés: 29.12.2007
Medalla de número: 46

Nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, es doctorà en Química Física a la Universitat de Montpeller, i en Ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor d’uns 190 treballs de recerca, s’ha especialitzat en aspectes biofísics de l’estructura de les proteïnes i en biologia molecular de les plantes. És autor també d’uns dos-cents articles de divulgació científica en diaris i revistes nacionals i internacionals. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Organització Europea de Biologia Molecular i de l’Acadèmia Europea, membre estranger de l’Académie d’Agriculture de France i president de la Societat Catalana de Biologia (2000-2003) Membre corresponent estranger de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. Ha estat membre de comitès científics consultius europeus i del Grup Europeu d’Ètica de les Ciències i les Noves Tecnologies. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1992) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2000).

Powered by Joomla! ©