Excma. Sra. Carme TORRAS i GENÍS

Barcelona, 1956
Secció 6a. Tecnologia
Especialitat: Robòtica i Intel·ligència Artifical
Data d’ingrés: 16.2.2017
Medalla de número: 51

Nota biogràfica: Llicenciada en matemàtiques, doctora en informàtica i professora d'investigació a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC). Ha dirigit setze tesis doctorals. És membre numerària de la Academia Europaea (2010). Fellow de l'European Association for Artifical Intelligence (2010). Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2000). Cal destacar la seva dedicació a tasques editorials i de servei a la comunitat científica, ha estat editora associada de nou revistes, vicepresidenta associada de publicacions de la IEEE Robotics and Automation Society (RAS), i en l'actualitat és editora d'IEEE Transactions on Robotics.

Powered by Joomla! ©