Excm. Sr. Josep COSTA i LÓPEZ

Vinaròs (Castelló), 1936
Secció de Química (3a)
Especialitat: Química tècnica industrial
Data d’ingrés: 27.03.2008


Nota biogràfica: Llicenciat en Química per la Universitat de València (1959), Ingénieur du Génie Chimique per la Universitat de Tolosa, França (1962) i doctor en Química per la Universitat de Madrid (1966). Catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona (1967) fins a la jubilació i pas a professor emèrit. Ha estat degà de la Facultat de Química i director del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia de la Universitat de Barcelona. És president de l’associació Promoció Científica i Tecnològica de l’Enginyeria Química. Ha dirigit quaranta tesis doctorals i ha publicat 153 treballs d’investigació, preferentment en temes de transferència de matèria i enginyeria de les reaccions químiques amb aplicacions mediambientals. Coautor de quatre llibres de text i traductor de quinze llibres. Ha fet uns dos cents dictàmens forenses. Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i president de l’Associació de Químics de Catalunya. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya. És acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Ostentava la medalla 71.

Powered by Joomla! ©