Excm. Sr. Miquel GASSIOT i MATAS

Barcelona, 1937
Secció de Química (3a)
Especialitat: Química analítica
Data d’ingrés: 4.12.2003
Medalla de número: 64
Emèrit, any 2018


Nota biogràfica: Enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciències per la Universitat de Madrid. Durant més de quaranta anys ha exercit la docència i la recerca a l’IQS i n’ha estat director (1985-1994). Rector de la Universitat Ramon Llull (1994-2002) i catedràtic emèrit de la URL a l’IQS. Ha publicat més d’un centenar d’articles científics, sobre cromatografia i les seves aplicacions, i diversos escrits en els mitjans de comunicació. Premio de Investigación de la Fundación Vicente de Mendieta y Lambarri de Delica Arrastaria, Àlava 1973. Tswuett Medal, commemorativa del setanta-cinquè aniversari del descobriment de la cromatografia, concedida pel Comitè de Cromatografia de la Unió Soviètica, Moscou 1978. Premio Hewlett-Pakard Española 1985 «Cromatografía de Líquidos». Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya, 1993. Distinció Jaume Vicens Vives 2008 de la Generalitat de Catalunya a la qualitat universitària.

Powered by Joomla! ©