Excm. Sr. Ramon PASCUAL DE SANS

Barcelona, 1942
Secció de Física (2a)
Especialitat: Física teòrica
Data d’ingrés: 21.12.1989
Emérito: 9.6.2022
Medalla de número: 39


Nota biogràfica: Es llicencià a la Universitat de Barcelona i es doctorà a la Universitat de València. Becari postdoctoral al Centre Internacional de Física Teòrica de Trieste, i visitant en centres com el CERN, la Facultat d’Orsay de la Universitat de París i el Rutherford Laboratory d’Oxford. Professor de les universitats de València, Complutense i Autònoma de Madrid, Saragossa, i Autònoma de Barcelona, en la qual ha estat degà de la Facultat de Ciències, vicerector i rector (1986-1990). Director general d’Ensenyament Universitari de la Generalitat (1980-1983) i director del Grupo Interuniversitario de Física Teórica (1980-1984). Membre del Consell de Govern de l’Institut de Física d’Altes Energies (1992-). Expert en mecànica quàntica i física de les partícules elementals. Ha publicat en les revistes científiques més acreditades, i col·labora en mitjans de comunicació en temes de ciència i política científica i universitària. Medalla Narcís Monturiol. President de la Fundació Parc Taulí i de la Comissió Executiva del Laboratori del Sincrotró, projecte del qual ha estat impulsor. Creu de Sant Jordi 2011. Encomanda d'Alfonso X el Sabio (2015). President de l'Acadèmia 2011-17.

Powered by Joomla! ©