Conferencia Physycomatemática Experimental

 
 

Real Conferencia Física

 

NOTA: En virtut del que preceptuava la Reial Cèdula del 17 de desembre de 1765, el president nat d'aquesta Corporació era el capità general del Principat de Catalunya, i només era electiu l'ofici de vicepresident, el qual exercia ordinàriament les funcions de president efectiu.

 
 

Real Academia de Ciencias Naturales y Artes

 

NOTA: El 1836, any en què, aprovats el nous estatus, va quedar abolida la presidència nata de l'autoritat superior de Catalunya i, per la RO d'aprovació dels esmentats estatuts, les fundacions que subsistien amb els seus propis particulars es van declarar, en general, lliures i independents de l'acció de SM.

 
 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts

 

NOTA: Nom de l'entitat a partir de la "Real Orden" del 7 de desembre de 1887

 

NOTA: Des de juliol del 1936 fins a l'abril del 1939, per causa de la Guerra Civil, l'Acadèmia no desenvolupà les activitats que li són pròpies; durant aquest període, l'acadèmic Dr. Eduard Fontserè vetllà per la seguretat de la Corporació i seguí tenint cura del servei horari. Per decret de 12 d'agost de 1936 fou incorporada a les institucions de Cultura de la Generalitat de Catalunya; pel mateix decret fou nomenta comissari el senyor Jaime Aguadé i Miró, qui designà president acccidental el senyor Joaquín Bassegoda i Amigó; aquest romangué en el càrrec fins al seu decés el 13 d'agost de 1938. Fou substituït pel senyor Manuel Álvarez-Castrillón i de Bustelo. El 4 d'abril de 1939 començà a exercir la presidència el Dr. Eduardo Alcobé i Arenas.

 
 
Powered by Joomla! ©