Exposició Einstein RACAB 2023

La present exposició es distribueix en tres sales de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB): el Saló d’Actes, la Sala dels Rellotges i la Sala d’Acadèmics Il·lustres. Aquestes sales les podríem associar a l’espai, el temps i la matèria, seguint la clàssica obra de Hermann Weyl, tan apreciada per Einstein. I, així mateix, aquesta tríada espai-temps-matèria la podem veure reflectida artísticament en el cartell de l’exposició creat per l’acadèmica M. Àngels Domingo Laplana, Madola.

CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ


expo einstein cartell
Powered by Joomla! ©