Dijous 19 de desembre a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. Josep Anton MUÑOZ i DE LA FUENTE qui llegirà una memòria intitulada: "L’orògen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Cai PUIGDEFÀBREGAS i TOMÀS.

Powered by Joomla! ©