Dijous 12 de desembre a les 19:00h tindrà lloc a l'Acadèmia la lectura del treball de torn "Jaume Almera i els origens de la paleontologia a Catalunya" (Treball de torn. Secció 4a. Ciències de la Terra), a càrrec de l'acadèmic Dr. Jordi AGUSTÍ i BALLESTER

 

L'expansió de les idees darwinistes va trasbalsar en diversos graus les ciències naturals a molts països d'Europa. La doctrina evolucionista, difosa a través de les obres més populars de Thomas Huxley, Herbert Spencer i Ernst Haeckel, va arrelar ben aviat a casa nostra, on va ser defensada ardorosament per personalitats com el primer catedràtic de ciències naturals de la Universitat de Barcelona, Odón de Buen. Malgrat que a l'altra banda dels Pirineus molts biòlegs i paleontòlegs catòlics van admetre de bon grau l'evolucionisme, aquest va ser interpretat al nostre país com una doctrina herètica que atacava les bases de la religió. És per això que les autoritats eclesiàstiques, i més concretament, el que després seria arquebisbe de Barcelona, doctor Salvador Casañas, van decidir prestar una atenció especial als temes geològics i paleontològics, revifant al si del Seminari Conciliar de Barcelona un petit museu d'història natural que fins llavors havia sobreviscut en penúria, i el va reconvertir en un museu de geognosia i paleontologia. Al capdavant, Casañas hi va posar mossèn Jaume Almera (1845-1919), llavors professor de ciències naturals del Seminari, a qui ja coneixia perquè havia estat alumne del centre. Si bé en sentit estricte no es pot afirmar que la Paleontologia catalana comenci amb Jaume Almera, sí que podem dir que amb ell s'inicia la que durant molts anys serà coneguda com a escola geològica i paleontològica catalana. Al museu del Seminari, Jaume Almera va emprendre un ingent treball de recol·lecció i estudi dels fòssils de Catalunya, particularment pel que fa als mol·luscs del Pliocè marí, on destaquen les seves acurades monografies en àrees (com la mateixa Barcelona) que avui dia ja no són accessibles des del punt de vista de la recerca paleontològica. A més, juntament amb el llavors director del museu Martorell de Barcelona Artur Bofill, fou l'encarregat per part de la Diputació de Barcelona de l'elaboració del mapa geològic provincial a escala 1:50.000.

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Sessió pública amb aforament limitat a la capacitat de la sala.
Powered by Joomla! ©