L'any 2019 ha estat declarat per les Nacions Unides (ONU) l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels elements químics (IYPT 2019). Amb motiu d'aquesta celebració, la RACAB organitza el dijous 24 de gener, a les 19 hores, la conferència "2019 Any Internacional de La Taula Periòdica dels Elements Químics: Una vella història de la Química!", a càrrec de l'acadèmic Dr. Jaume Casabó i Gispert. D'aquesta manera la RACAB se suma a les activitats que ajudaran a donar a conèixer a la societat catalana la importància de la química en la nostra vida quotidiana.

RESUM

La Taula Periòdica dels elements Químics està considerada com l’eina fonamental per l’estudi sistemàtic dels elements químics i dels seus compostos. La Taula Periòdica, tal i com la coneixem avui dia, s’ha anat emplenant al llarg de molts anys, fonamentalment a partir del segle XVIII, gràcies a l’aportació de la feina de recerca de molts químics i altres científics.

L’estructura de l’actual Taula Periòdica ha evolucionat considerablement des dels primers treballs de Alexandre Chancourtois (1862) i William Odling (1864), precursors dels ben coneguts químics Julius Lothar Meyer (1870) i Dmitri Ivánovich Mendeléyev (1871).

Es pot dir que la Taula Periòdica és filla del segle XIX i que sorgeix com a conseqüència del descobriment i determinació experimental dels “pesos atòmics” dels elements químics. És la primera gran revolució de la Química moderna.

En el segle XX i amb el descobriment dels “nombres atòmics” fruit dels treballs dels físics E. Rutherford (1910) i H.G.J. Moseley (1013) esclata una segona revolució que dóna una base científica més sòlida a les Taules Periòdiques precedents. Finalment, la Mecànica Quàntica, en els anys 20 del segle passat, dóna la base teòrica de l’estructura de la Taula Periòdica que avui coneixem i utilitzem.

 

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Sessió pública amb aforament limitat a la capacitat de la sala.
Powered by Joomla! ©