Josep Maria VIDAL i LLENAS (Barcelona, 1913) ha mort el dia 6 de maig de 2019, a Barcelona a l'edat de 106 anys. El Dr. Vidal fou acadèmic numerari, medalla número 22 d’aquesta corporació. L'any 1961 va ingressar a la Secció de Física (2a)- Especialitat: Física. Fou Vicepresident de l'Acadèmia de 1984 a 1994.Nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Físico-Químiques per la Universitat de Barcelona (1934) i doctor en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid (1944). Com a meteoròleg, el 1935 fou nomenat ajudant de Meteorologia a Madrid, on realitzà treballs sobre electricitat atmosfèrica sota la direcció del professor Duperier, i el 1941 ascendí a meteoròleg, destinat a Barcelona. El 1945 passà a cap de Meteorologia de la Regió Aèria de Saragossa, i cap de la Secció d’Aeronàutica de l’Oficina Central Meteorológica a Madrid. Catedràtic de Mecànica Física i Termologia a Granada (1948) i catedràtic de Termologia a Barcelona (1949 a 1983). Coautor de set edicions del conegut Curso de Física i de divuit traduccions. Ha dirigit 130 treballs de col·laboradors, particularment en l’àmbit de la termologia. Ha estat president nacional del Grup de Termodinàmica de la Real Sociedad de Física y Química (1976-1978). Ha rebut la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (1976).

 

Powered by Joomla! ©