Dijous 28 de febrer va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Xavier Querol i Carceller.

El Sr. Querol llegí la seva memòria d'ingrés intitulada "Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire". El discurs de reposta fou llegit per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Joan Albaigés Riera. El Dr. Querol s'incorpora a la Secció 4a Ciències de la Terra i ocupa la plaça de Geoquímica atmosfèrica.

Sessió d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Xavier Querol
Powered by Joomla! ©