Podeu consultar la relació de la nova Junta Directiva tal i com ha quedat després de les votacions realitzades pels càrrecs de president, vicesecretari, comptadora, conservador, els directors i secretaris de les diferents seccions.

 

Junta Directiva

President: Excm. Sr. Joan JOFRE i TORROELLA
Vicepresident: Excm. Sr. Gerard GÓMEZ i MUNTANÉ
Secretària General: Excma. Sra. Montserrat TORNÉ i ESCASANY
Vicesecretari General: Excm. Sr. Jordi ISERN i VILABOY
Tresorer: Excm. Sr. Javier MARTÍN VIDE
Comptadora: Excma. Sra. Martine BOSMAN sortint > Excm. Sr. Antoni PLANES i VILA
Conservador: Excm. Sr. Ramon PASCUAL de SANS sortint > Excm. Sr. Carles BUXADÉ i RIBOT
Bibliotecària: Excma. Sra. Mercè DURFORT i COLL

Directors de secció

Secció 1a. Matemàtiques i Astronomia: Excm. Sr. Vicenç NAVARRO i AZNAR
Secció 2a. Física: Excm. Sr. Xavier OBRADORS i BERENGUER sortint  > Excm. Sr. Xavier PASCUAL i GAINZA
Secció 3a. Química: Excm. Sr. Josep FONT i CIERCO
Secció 4a. Ciències de la Terra: Excm. Sr. Enric BANDA i TARRADELLAS
Secció 5a. Biologia: Excm. Sr. Xavier BELLÉS i ROS
Secció 6a. Tecnologia: Excm. Sr. Miguel Ángel LAGUNAS i HERNÁNDEZ sortint > Excm. Sr. Lluís BERGA i CASAFONT
Secció 7a. Arts: Excma. Sra. Maria dels Àngels DOMINGO LAPLANA

Director de l'Observatori Fabra: Excm. Sr. Jorge NÚÑEZ de MURGA


Com a Secretaris de la Secció s’han anomenat:

Secció 1a. Matemàtiques i Astronomia: Excma. Sra. Marta SANZ-SOLÉ

Secció 2a. Física: Excm. Sr. Antoni PLANES i VILA

Secció 3a. Química: Excm. Sr. Jaume CASABÓ i GISPERT

Secció 4a. Ciències de la Terra: Excm. Sr. Miquel CANALS i ARTIGAS

Secció 5a. Biologia: Excm. Sr. Ramon M. MASALLES i SAUMELL

Secció 6a. Tecnologia: Excm. Sr. Antoni SUBIRANA i TORRENT

Secció 7a. Arts: Excm. Sr. Gerhard GRENZING


 

Powered by Joomla! ©