Relació de la nova Junta Directiva tal i com ha quedat després de les votacions realitzades pels càrrecs de vicepresident, secretari general, tresorera, bibliotecari, els directors i secretaris de les diferents seccions.

Junta Directiva

President: Jordi Isern i Vilaboy
Vicepresident: Xavier Bellés i Ros
Secretari General: Enric Canadell i Casanova
Vicesecretari General: Javier Martin Vide
Tresorera: Montserrat Torné i Escasany
Comptadora: Martine Bosman
Conservador: Gerard Gómez i Muntané
Bibliotecari: Vicenç Navarro i Aznar

 

Directors de Seccions

Primera (Matemàtiques i Astronomia): Marta Sanz-Solé
Segona (Física): Xavier Obradors i Berenguer
Tercera (Química): Ernest Giralt i Lledó
Quarta (Ciències de la Terra): Miquel Canals i Artigas
Cinquena (Biologia): Jaume Bertranpetit i Busquets
Sisena (Tecnologia): Miguel Ángel Lagunas i Hernández
Setena (Arts): Artur Ramon i Navarro

 

Director de l'Observatori Fabra: Jordi Núñez de Murga

 

Secretaris de Seccions

Primera (Matemàtiques i Astronomia): Joaquim Bruna i Floris
Segona (Física): Antoni Planes i Vila
Tercera (Química): Antoni Planas i Sauter
Quarta (Ciències de la Terra): Xavier Querol i Carceller
Cinquena (Biologia): Francesc Piferrer i Circuns
Sisena (Tecnologia): Carme Torras i Genís
Setena (Arts aplicades): Ma. Àngels Domingo LaplanaPowered by Joomla! ©