Dijous 26 de gener a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. Miquel A. Pericàs i Brondo (Secció 3ª. Química) qui llegirà una memòria intitulada: "Cap a processos sostenibles per a la producció química: un camí personal ", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Josep Font Cierco.

El concepte de sostenibilitat ha guanyat presència mediàtica i ha esdevingut una preocupació global a mesura que l’activitat humana a la Terra, un sistema tancat, ha anat apropant-se als seus límits de creixement. La química té un gran rol assignat per a l’assegurament d’un futur sostenible. A una escala global, arribar a controlar la descomposició de l’aigua en oxigen i hidrogen per efecte de la llum del Sol pot proporcionar una font d’energia inesgotable, i alliberar així el petroli i el gas natural del seu ús com a combustibles. D’altra banda, la reducció química del diòxid de carboni cap a primeres matèries C1, també amb l’ajut d’energia i d’hidrogen derivats de la llum del Sol, pot contribuir a limitar l’escalfament global i frenar d’aquesta manera el canvi climàtic.

Més enllà del canvi de paradigma energètic que acabem d’esmentar, i que depèn possiblement en més gran manera de condicionants econòmics i geopolítics que de la mateixa generació del coneixement necessari per a implementar-lo, un canvi radical en la forma de realització dels processos químics cap a la sostenibilitat del dia a dia és possible. En aquest article, seguint la trajectòria professional del seu autor, es discuteix el canvi de paradigma des de la realització de processos químics en lots (batchs) emprant recursos tècnics convencionals fins a la realització de processos catalítics i enantioselectius en flux continu (continuous flow) en condicions totalment controlades. Aquest camí cobreix diferents etapes que van des de: a) la síntesi d’alta eficàcia basada en processos organometàl·lics, b) la síntesi asimètrica, c) la catàlisi enantioselectiva, d) la immobilització covalent de lligands i organocatalitzadors i, com a culminació, e) la implementació de processos en flux continu basats en aquests catalitzadors.

 

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat a la capacitat de la sala.

Podeu veure aquesta conferència al canal de Youtube de l'Acadèmia
Powered by Joomla! ©