Dijous 9 de marça les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmica electa Dra. Montserrat Aguadé i Porres (Secció 5ª. Biologia) qui llegirà una memòria intitulada: "Evolució a l'era genòmica", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmica numerària Excma. Sra. Esther Simón i Martínez.

La variació genètica present a les poblacions constitueix el substrat que possibilita l’evolució de les característiques dels organismes al llarg de les generacions. En aquest treball es revisen els conceptes bàsics de la genètica de poblacions, i es detalla com l’anàlisi de la variació nucleotídica permet fer inferències sobre la història de les poblacions i detectar regions del genoma implicades en els canvis adaptatius. Es fa també una breu referència als avenços experimentats en les tecnologies de seqüenciació del DNA que van possibilitar la seqüenciació dels primers genomes eucariotes, i que han conduït a un increment exponencial del nombre de genomes seqüenciats, amb seqüències genòmiques cada vegada més completes i amb una major qualitat. Es presenten finalment diversos exemples en els quals l’aportació de la genòmica ha estat clau per a comprendre millor el procés evolutiu, exemples que van des de l’evolució cromosòmica a canvis adaptatius recents i llunyans, passant per la contribució de la introgressió interespecífica a l’adaptació.

 

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat a la capacitat de la sala.

Powered by Joomla! ©