El passat 15 de gener va tenir lloc el lliurament de les Medalles d'Or al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona. Els guardonats foren Andreu Mas-Colell, Lluís Torner (Acadèmic RACAB) i Mercè Boada.

A l'acadèmic Lluís Torner se li atorga la medalla “per la seva dedicació vital al camp de les ciències fotòniques, i la capacitat d’haver combinat el seu entusiasme científic amb una gestió incansable de l’Institut de Ciències Fotòniques, l’ICFO, gràcies a la qual ha situat el centre a la primera línia de l’excel·lència científica mundial, projectant la regió metropolitana i Barcelona com a pol de recerca de primer ordre mundial”.

Lluís Torner rep la Medalla d'Or al Mèrit Científic de mans de l'alcalde Jaume Collboni. Foto: Ajuntament de Barcelona

Lluís Torner Sabata (La Valldan, 1961) és físic i director de l’ICFO. Doctor en física i catedràtic de la UPC, va concebre i desenvolupar l’ICFO, institució que dirigeix des de la seva fundació. La seva activitat de recerca se centra en la investigació en ciències fotòniques, sobretot en l’àmbit dels anomenats solitons òptics, matèria en què és reconegut internacionalment com a científic capdavanter. Fundat l’any 2002, l’ICFO ha esdevingut un dels instituts líders mundials en la seva àrea de recerca.

L’any 2000 va rebre la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària com a jove investigador. Fou president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) (2009-14). Ha estat escollit fellow de l’Optical Society of America, de l’European Optical Society i de l’European Physical Society, i és assessor de nombroses entitats públiques i privades europees, americanes i australianes.

Entre d’altres honors, ha rebut la Medalla Monturiol (2009), el Premi de Lideratge d’àmbit mundial de l’Optical Society of America (2011), el Premi Nacional de recerca de la Generalitat de Catalunya (2016), el premi Nature Mentoring (2017) i la Creu de Sant Jordi (2022).

A data d’avui, l’ICFO és reconegut com un centre de primera categoria en el seu camp d’especialització. Tot i estar ubicat a Castelldefels, la institució contribueix de manera significativa a elevar el prestigi de Barcelona i la seva regió metropolitana a nivell de l’excel·lència científica internacional.


Powered by Joomla! ©