Dijous 25 de gener a les 19h tindrà lloc a l'Acadèmia la lectura del treball de torn "La Biologia Sintètica i el seu impacte en la Glicociència" (Treball de torn. Secció 3a. Química.), a càrrec de l'acadèmic Excm. Sr. Antoni Planas i Sauter.

 

La biologia sintètica fa ús de l’enginyeria genètica de microorganismes o de les seves parts constituents per a la síntesi de biomolècules i compostos químics. És una tecnologia en desenvolupament que transforma i complementa la química sintètica tradicional cap a sistemes de producció sostenibles fent ús de matèries primeres renovables, catalitzadors biològics i condicions de reacció suaus sota els criteris de la Química Verda. El seu impacte en la Glicociència, que estudia la química, les funcions biològiques i les aplicacions dels carbohidrats i glicoconjugats, és rellevant al permetre l’accés a glicans complexos difícils de obtenir per mètodes de química sintètica, essent una tecnologia facilitadora per a la producció d’estructures glicosídiques amb noves aplicacions i funcions biològiques. Es presentaran les principals estratègies de la biologia sintètica (biocatàlisi i factories cel·lulars) i exemples per a la producció de glicans funcionals.

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat a la capacitat de la sala
Powered by Joomla! ©