Autor: Ramon i Navarro, Artur

Títol: La ciència del connoisseur i la seva vigència avui / memòria llegida per l'acadèmic electe Artur Ramon i Navarro, a l'acte de la seva recepció el dia 20 de febrer de 2020 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Daniel Giralt-Miracle

Autor: Muñoz, J. A.

Títol: L'orògen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric / memòria llegida per l'acadèmic electe doctor Josep Anton Muñoz i de la Fuente, a l'acte de la seva recepció el dia 19 de desembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Excm. Sr. doctor Cai Puigdefàbregas i Tomàs

Autor: Aguilar, Àlex

Títol: L'impacte del canvi climàtic en els misticets / memòria llegida per l'acadèmic electe Àlex Aguilar i Vila, a l'acte de la seva recepció el dia 21 de novembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Jacint Nadal i Puigdefàbregas

Autor: Piferrer, Francesc

Títol: La determinació del sexe en els vertebrats : canvis de paradigma i noves eines en biologia aplicada / memòria llegida per l'acadèmic electe Francesc Piferrer i Circuns, a l'acte de la seva recepció el dia 14 de novembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Xavier Bellés i Ros.

Historia de la publicación

  • Primera época
  • Segunda época
  • Tercera época, (1892 - hasta la actualidad)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

a partir del número 1041 cambio de título

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Segueix-nos

Powered by Joomla! ©