Autor: Agulló i Batlle, Joaquim

Títol: Les rodes omnidireccionals : el darrer pas evolutiu de la roda : memoria llegida per l'acadèmic numerari Joaquim Agulló i Batlle a la sessió inaugural del curs 2004-2005, celebrada el dia 21 d'octubre de 2004

Historia de la publicación

  • Primera época
  • Segunda época
  • Tercera época, (1892 - hasta la actualidad)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. ISSN 0368-8283

a partir del número 1041 cambio de título

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. ISSN 2462-3334

Segueix-nos

Powered by Joomla! ©