Autors: Ramon Margalef

Título: L'acadèmic Ramon Margalef : homenatge en el centenari del seu naixement amb la reedició de la memòria La teoría de la información en ecología (publicada en novembre de 1957)

Edición:Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019

Contenido: versió en anglés: Information theory in ecology i La teoría de la información en ecología / Ramón Margalef publicat a: Barcelona : Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1957

Páginas: 150 p.

ISBN: 978-84-937317-8-6 Precio: 20€

  • La teoría de la información en ecología (1957), memòria d’ingrés del Professor Doctor Ramon Margalef a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ha estat durant molts anys, i segueix sent, un text de referència. En el seu moment va representar disposar d’una eina, d’una visió totalment inèdita que professionals de diferents disciplines van poder aplicar als seus estudis, amb resultats prometedors per l’aclariment de problemes que fins aleshores no s’havien resolt de manera satisfactòria. La memòria ha estat un model a seguir pels estudiosos de la biodiversitat animal i vegetal. Per primera vegada es va disposar d’una eina que permetia treballar moltes dades, dades heterogènies, per treure’n conclusions fiables. Molt aviat la publicació es va exhaurir i les peticions es van atendre a base de reimpressions. És per aquest motiu que la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per sumar-se a la commemoració del centenari del naixement de Ramon Margalef, ha decidit reeditar La teoría de la información en ecología, en la versió original i en anglès, per mantenir viva la figura de l’insigne científic i fer-ne una difusió encara més amplia, per bé que en l’àmbit mundial tots els centres de recerca ecològica disposen des de fa anys la versió original d’aquest treball.

Powered by Joomla! ©