Autors: Cerdà, Tomàs

Título: Tratado de astronomía : curs dictat l'any 1760 a la Reial Càtedra de Matemàtiques del Col·legi de Sant Jaume de Cordelles, inspirat en la Philosophia Britannica de Benjamin Martin.

Edición: Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 1999.

Páginas: 162 p.

ISBN: 84-0368-8283

Powered by Joomla! ©