Autors: Tomàs Cerdà

Título: Tratado de fluxiones 1757-1759 : Transcripció, notes i introducció editorial a cura de Joaquim Berenguer Clarià

Edición: Barcelona : RACAB, 2015

Páginas: 149 p.

ISBN: 978-84-937317-5-5 Precio: 15€

Autors: Javier Martín Vide (coordinació)

Título: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el seu Observatori Fabra, precursors de l'observació meteorològica moderna : les sèries pluviomètriques / coordinat per Javier Martín Vide

Edición: Barcelona : RACAB, 2014

Páginas: 86 p.

ISBN: 978-84-937317-3-1 Precio: 20€

Autors: Joan Puig-Pey Saurí (direcció)

Título: L'edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: un testimoni viu de 250 anys d'història urbana / Joan Puig-Pey Saurí (direcció), Joan Puig-Pey Saurí, Carles Puig-Pla, Judith Ramírez i Casas, Xavier Simón Miranda (equip redactor), Josep Amat i Girbau (editor)

Edición: Barcelona : RACAB; CSIC, 2014

Páginas: 223 p.

ISBN: 978-84-937317-2-4 Precio: 30€

Autors: Edició ... a cura de Joaquim Agulló i Batlle

Título: La seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Edición: Barcelona : RACAB, 2014

Páginas: 46 p.

ISBN: 978-84-937317-1-7 Precio: 10€

Powered by Joomla! ©