L'acadèmic Javier Martín Vide ha obtingut la distinció a la Qualitat Docent en modalitat individual, que atorga el Consell Social de la Universitat de Barcelona. En nom de l'Acadèmia li fem arribar les nostres més sinceres felicitacions.

Podeu visionar l'acte Inaugural del curs acadèmic 2020-21 de la RACAB a càrrec de Javier Martín-Vide


Dijous 22 d'octubre a les 19:00h tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Dr. Enric CANADELL CASANOVA qui llegirà una memòria intitulada: "Els sòlids conductors de baixa dimensionalitat", i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago OLIVELLA i NEL·LO.

El projecte de llei orgànica d'educació, per la que es modifica l'actualment vigent, ha iniciat el seu tràmit al Congrés dels Diputats.
Aquest projecte elimina alguns articles introduïts en una anterior modificació (la LOMCE del 2013). Entre altres, s'anul·la el caràcter obligatori de les Matemàtiques al batxillerat de Ciències i Tecnologia, i de les Matemàtiques per a les Ciències Socials al d'Humanitats i Ciències Socials.

Powered by Joomla! ©