Dijous 11 d'abril va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Lluís Torner i Sabata.

El Sr. Torner llegí la seva memòria d'ingrés intitulada "FOTÒNICA: UNA DE LES EINES CLAU PER A L’EXPLORACIÓ DE LES FRONTERES DE LES CIÈNCIES NATURALS". El discurs de reposta fou llegit per l'acadèmica numerària Excma. Sra. María Josefa Yzuel Giménez. El Dr. Torner s'incorpora a la Secció 2a Física i ocupa la plaça de Fotònica. + INFO

Sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Lluís Torner
Powered by Joomla! ©