Dijous 17 de gener va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmica Sra. Dra. Marta Sanz-Solé.

El Sra. Sanz-Solé llegí la seva memòria d'ingrés intitulada "Deambular amb trajectòries d’equacions en derivades parcials estocàstiques". El discurs de reposta fou llegit per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Vicenç Navarro Aznar. La Dra. Sanz-Solé s'incorpora a la Secció 1a Matemàtiques i Astronomia i ocupa la plaça de Probabilitat.

sessió pública d'ingrés de l'Acadèmica Sra. Dra. Marta Sanz-Solé
Sessió d'ingrés de l'Acadèmica Sra. Dra. Marta Sanz-Solé
Powered by Joomla! ©