Les Nacions Unides han declarat el 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal, amb l’objectiu de sensibilitzar a la població de la importància de la salut de les plantes per poder afrontar amb garanties alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. També recentment la Comissió Europea ha publicat una llista de plagues agrícoles amb més potencial destructiu de cultius agrícoles i boscos.


Les plantes estan sotmeses a l’amenaça de nombroses plagues i infeccions, que en redueixen enormement la producció i comprometen la suficiència alimentaria global. Per mantenir-les plantes de manera sostenible hi ha diferents aproximacions. En general, cal evitar la propagació i lluitar contra les plagues i infeccions amb mètodes integrats, com són l’ús de la resistència natural de la planta, l’aplicació de productes fitosanitaris o el control biològic.
Les plantes comporten el vuitanta per cent de la dieta humana. Les plagues i malalties infeccioses dels vegetals es poden comptar entre els reptes més greus que es pot afrontar la humanitat; més amb les projeccions de creixement demogràfic humà previst del cinquanta per cent al 2050.


Com exemples no molt llunyans en el temps dels estralls produïts per malalties vegetals tenim la gran fam que va assolar Europa a mitjans del segle XIX provocada per un microorganisme, Phytophtora infestans, que afectà al cultiu de la patata. Va ser especialment crua a Irlanda, ja que el 1840 va provocar un milió de morts i un milió i mig d’emigrants. I també la fil·loxera, que quan va afectar les vinyes de Catalunya a finals de la dècada de 1870, va arrasar gairebé quatre-centes mil hectàrees en vuit anys. Es van perdre tots els peus de vinya i les famílies viticultores es van arruïnar.


Dijous vint-i-tres de gener de 2020, la RACAB va oferir dues conferències. La primera, sota el prisma dels diferents mecanismes que la planta utilitza per defensar-se; la segona, sobre els mecanismes que utilitza el patogen per infectar la planta contra-atacar.

 

Com es defensa la planta

El punt de vista de la planta el va oferir Jordi Garcia-Mas, investigador del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Per a defensar-se dels patògens que les ataquen les plantes desenvolupen nombrosos mecanismes de defensa. Una manera de fer-ho és aïllant la zona infectada i provocant la mort d’una part dels seus òrgans –com veiem en fulles que es tornen brunes i seques- per evitar que la malaltia s’escampi per tot l’individu.
Altres defenses de les plantes son més específiques contra el patogen. S’han seleccionat gens de resistència que permeten a les plantes reconèixer un determinat patogen i evitar-ne la seva propagació. Alguns d’aquests gens es fan servir en tècniques de selecció genètica de varietats resistents.

Com ataca el patogen

El punt de vista del patogen el va oferir Marc Valls, investigador del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona.
Darrerament estan apareixent al nostre entorn plagues que afecten plantes alimentàries i es distribueixen globalment. Una de les més recent i properes és Xylella fastidiosa, un bacteri que pot causar greus danys a les plantes llenyoses. En les plantes de conreu, la situació més alarmant és l’afectació de l’olivera, però també ametllers i vinya. També hi ha plagues que afecten a la vegetació natural, com per exemple l’eruga del boix, entre altres.
Una de les formes de millora la selecció de varietats resistent és estudiant quin és el mecanisme funcional pel qual els patògens injecten proteïnes a l’hoste. Aquestes proteïnes poden controlar els gens que la planta expressa, o activar gens de la planta que afavoreixen el creixement del bacteri. Especialment interessant és el sistema de secreció de tipus III, que funciona com una xeringa.


Enllaços

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Conferència RACAB: https://www.racab.cat/noticies/2020/2020-gen-23

Xylella fastidiosa: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella-fastidiosa/

Powered by Joomla! ©