L'acadèmica Maria J. Yzuel ha rebut el premi 2021 SPIE President's Award, que s'atorga a una persona que, en opinió del President i la Junta Directiva de SPIE, ha prestat a la societat un servei únic i meritori d'excepcional benefici per a la societat.

 Maria Josefa Yzuel 920x450

En nom de l'Acadèmia li fem arribar les nostres més sinceres felicitacions.


Powered by Joomla! ©