Dijous 25 de març a les 19:00h tindrà lloc a l'Acadèmia la lectura del treball de torn "Nous reptes en contaminació atmosfèrica" (Treball de torn. Secció 4a. Ciències de la Terra.), a càrrec de l'acadèmic Dr. Xavier Querol i Carceller.

 

Considerem generalment tres escales de la contaminació atmosfèrica, la global, meso-escalar i la micro-escalar. Revisarem l'estat actual de les tres. La global, relacionada principal amb els contaminants climàtics i amb la distribució global de contaminants com ara el mercuri; la segona amb la deposició atmosfèrica àcida i l’ozó troposfèric, entre els principals problemes derivats; i la tercera amb la qualitat de l'aire que respirem en entorns urbans, rurals i industrials.

Pels temes climàtics, excepte per la capa d'ozó estratosfèric que evoluciona favorablement, la tendència seguida es d’alarma climàtica i els reptes són majoritàriament d’indole política més que científica.

Pel que fa a la qualitat de l'aire, aquesta s’ha millorat molt a les ciutats de societats desenvolupades i algunes en desenvolupament, com ara les ciutats Xineses. Però encara queden molts reptes per assolir la qualitat de l'aire aconsellada per l’OMS. Aquí hi han reptes importants de tipus científic per entendre l’origen d’alguns contaminants actuals que siguin base de polítiques cost-efectives per assolir les fites que l’OMS aconsella. En especial, revisarem els reptes científics del material particulat en suspensió i l'ozó troposfèric, molt rellevants a Catalunya, així com alguns reptes de política ambiental.

Finalment, revisarem també l’efecte de la reducció de contaminants derivats dels confinaments derivats de la COVID19 i les lliçons apreses per continuar reduint la contaminació.

Hora: 19:00 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat, es podrà seguir en directe al canal de YouTube de la RACAB.
Powered by Joomla! ©