Relació de la nova Junta Directiva tal i com ha quedat després de les votacions realitzades pels càrrecs de president, vicesecretari general, comptadora, conservador, els directors i secretaris de les diferents seccions.

 

Junta Directiva

President: Jordi Isern i Vilaboy

Vicepresident: Gerard Gómez i Muntané

Secretari General: Pendent de nomenament

Vicesecretari General: Javier Martin Vide

Tresorera: Montserrat Torné i Escasany

Comptadora: Martine Bosman

Conservador: Ramon Pascual de Sans

Bibliotecària: Mercè Durfort i Coll

 

Directors de Seccions

Primera (Matemàtiques i Astronomia): Vicenç Navarro i Aznar

Segona (Física): Xavier Obradors i Berenguer

Tercera (Química): Josep Font Cierco

Quarta (Ciències de la Terra): Miquel Canals i Artigas

Cinquena (Biologia): Xavier Bellés i Ros

Sisena (Tecnologia): Miguel Ángel Lagunas i Hernández

Setena (Arts): Ma. Àngels Domingo Laplana

 

Director de l'Observatori Fabra:

Jordi Núñez de Murga

 

Secretaris de Seccions

Primera (Matemàtiques i Astronomia): Marta Sanz-Solé

Segona (Física): Antoni Planes i Vila

Tercera (Química): Ernest Giralt i Lledó

Quarta (Ciències de la Terra): Xavier Querol i Carceller

Cinquena (Biologia): Francesc Piferrer i Circuns

Sisena (Tecnologia): Carme Torras i Genís

Powered by Joomla! ©