Dijous 21 de març a les 19:15h tindrà lloc a l'Acadèmia la lectura del treball de torn "Regulació de la metamorfosi dels insectes" (Treball de torn. Secció 5a. Biologia.), a càrrec de l'acadèmic Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros

 

Com es transforma una eruga en papallona? Aquesta és una pregunta que ha intrigat qualsevol observador de la natura des de temps immemorials, des de la Grècia clàssica fins al món actual. Les primeres observacions que podem qualificar de científiques van ser fetes al Renaixement per naturalistes i pintors, com Maria Sibylla Merian. Les observacions continuaren en temps de Darwin, en què es varen presentar les primeres hipòtesis sobre l’evolució de la metamorfosi. No fou fins al segle XX què es va descobrir que estava regulada per dues hormones, l’ecdisona, que promou les mudes de l’insecte, inclosa la muda de transformació a adult, i l’hormona juvenil, que reprimeix la formació de l’adult. La investigació sobre els mecanismes moleculars subjacents a l’acció d’aquestes dues hormones ha experimentat un progrés espectacular en els últims anys. Pel que fa a l’ecdisona, sabem que indueix l’expressió d’una cascada de gens que codifiquen factors de transcripció que transdueixen el senyal hormonal, fins a desencadenar la muda al final de cada estadi de la vida de l’insecte. Quant a l’hormona juvenil, sabem que els seus nivells són alts durant els estadis juvenils, els quals reprimeixen la morfogènesi adulta, però davallen al començament de l'últim estadi nimfal o en la pupa, la qual cosa determina que la muda següent sigui la muda que transformarà l’insecte en adult. En les paneroles i altres insectes amb metamorfosi directa, els mecanismes subjacents són relativament senzills. L’hormona juvenil s'uneix al seu receptor, un factor anomenat Metoprene-tolerant (Met), i el complex hormona-receptor indueix l'expressió del factor Kr-h1, el transductor del senyal antimetamòrfic de l’hormona juvenil. L'acció antimetamòrfica opera reprimint l'expressió d’un gen que codifica la proteïna E93, que és la que desencadena la metamorfosi. Essencialment, quan l’hormona juvenil disminueix la seva producció en l'últim estadi nimfal, l'expressió de Kr-h1 també disminueix, i la d’E93 deixa d’estar reprimida. Llavors, augmenten els nivells de la proteïna E93 i te lloc la metamorfosi a la muda següent. Aquest eix regulador, que s'ha anomenat la via MEKRE93, explica, en poques paraules, la base molecular essencial de la metamorfosi dels insectes.

Hora: 19:15 - Lloc: Seu de l'Acadèmia, Rambla 115 - Aforament limitat a la capacitat de la sala
Powered by Joomla! ©